Uluslararası Abdallar Çalıştayı Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar Üzerine Çalışan Akademisyen- STK Buluşması


Toplantı Tarihi: 09.05.2020
Moderatör: Dr. A. Çağlar DENİZ
Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar üzerine çalışan akademisyenler ile – STK çalışanlarını bir araya
getiren Uluslararası Abdallar Çalıştayı, Covid-19 süreci yüzünden Zoom adlı …